Lessen bij Jumping Spectacles

Hieronder vind je een overzicht van alle kosten en kortingsmogelijkheden voor het seizoen 2019/'20.

Introductiecursus

De introductiecursus duurt 10 lessen en start 4x per jaar in september, november, februari en april. De lessen vinden plaats in onze eigen zaal op dinsdag- of donderdagavond.

Lesgeld per cursus per persoon
Studenten, U-pashouders€ 20
Anderen€ 25

De eerste van de tien lessen is een gratis proefles. Je betaalt dus pas bij de tweede les. Voor de introductiecursus is het ook niet nodig om lid te worden van JS.

Samen met Olympos organiseren wij soms ook introductiecursussen op Sportcentrum Olympos. Deze zijn gratis, maar alleen toegankelijk voor houders van een Olympas.

Reguliere lessen en trainingen

De wekelijkse lessen en vrije trainingen vinden plaats in onze eigen zaal op dinsdag- en donderdagavond. Het seizoen loopt van september t/m juni en omvat ongeveer 40 lesweken.

Om lessen en trainingen te volgen moet je lid zijn van JS. Je betaalt dan dus zowel lesgeld als contributie.

Contributie en lesgeld per persoon
Per half jaarPer jaar
Studenten, U-pashouders€ 86,50€ 173
Niet studenten€ 147,50€ 295

Leden die geen lessen volgen kunnen wel de vrije trainingen bezoeken. Zij betalen alleen contributie.

Contributie per persoon (zonder les)
Per jaar
Studenten, U-pashouders€ 122
Niet studenten€ 178
Niet-dansende leden€ 20

Studenten

Het studententarief is voor iedereen die aan een Nederlandse universiteit of hogeschool studeert.

U-pashouders

Houders van een U-pas krijgen bij JS korting en betalen het tarief voor studenten. Bovendien hoeven zij niet het deel van de kosten te betalen dat JS kan declareren op het persoonlijke U-pasbudget. Neem hiervoor contact op met de penningmeester. Kijk voor meer informatie op de website van U-pas.

Niet-dansende leden

Niet-dansende leden betalen een gereduceerde contributie. Deze categorie is bedoeld om mensen die niet (meer) dansen bij JS de mogelijkheid te geven als lid betrokken te zijn bij de vereniging tegen een gereduceerde contributie.

Andere lessen/trainingen

Lesgeld per persoon
ProeflessenGratis
Losse lessen€ 5 per les
Themalessen€ 7 per les, tenzij vooraf anders bepaald
ZomertrainingenGratis

Algemene voorwaarden

Contributie en lesgeld dienen aan het begin van de periode voldaan te worden, of binnen een redelijke termijn na vaststelling van de nieuwe tarieven door de ALV.

Het is mogelijk in overleg met de penningmeester in termijnen te betalen.

Als je later in het seizoen lid wordt, geldt voor het restant van het seizoen een korting naar rato.

Als je tijdens het seizoen structureel afwezig bent, dan kan mogelijk de penningmeester in overleg een reductie of restitutie op je lesgeld en contributie geven.

De contributies en lesgelden blijven op hetzelfde niveau tenzij op een ALV anders wordt besloten.

Contributie en lesgeld kunnen worden overgemaakt naar rekening NL77 INGB 0001 6465 67 t.n.v. Jumping Spectacles, Utrecht, o.v.v. waar de betaling voor is.

Lessen bij Jumping Spectacles

Op 16 mei 2013 heeft RTV Utrecht opnames gemaakt van de gevorderdenles voor een item over bijzondere sporten in Utrecht.

2:06 min, 19 MB