Coronavirus

Sinds 1 juli kan er weer binnen getraind worden en al het voor de sport noodzakelijke contact is weer toegestaan. Lees hier hoe we hier mee omgaan.

Het NOC*NSF heeft de nieuwe regels voor sporters van de overheid en het RIVM die gelden sinds 1 juli 2020 samengevat in een algemeen sportprotocol. De samenvatting daarvan is dat contact tijdens het sporten weer mag, maar beperkt moet blijven tot het voor de sport noodzakelijke. Daarnaast raden ze aan zoveel mogelijk in vaste groepen of met een vaste trainingspartner te trainen, om het aantal contacten te beperken.

Dit vullen we bij Jumping Spectacles als volgt in:

  1. Contact tijdens dansen en acrobatiek is toegestaan.
  2. We trainen met vaste partners. Tijdens de les wordt niet gewisseld tussen partners en gelegenheidsparen zijn even niet welkom.
  3. We blijven elkaar wel vangen, want die andere vorm van veiligheid blijft natuurlijk ook belangrijk. Wel beperken we ook daarbij de hoeveelheid contacten die ieder heeft.
  4. Tussen verschillende paren, tussen iedereen die stilstaat om uit te hijgen of voor instructie, en voor en na de training houden we anderhalve meter afstand.
  5. Introducees en bezoekers zijn welkom, maar zij houden afstand als ze niet mee doen in de les.
  6. Blijf thuis als je zelf verkoudheidsklachten hebt of een huisgenoot met koorts of vastgestelde covid-19.
  7. Was zorgvuldig je handen bij binnenkomst en vertrek. Neem daarvoor je eigen handdoek mee.
  8. Kleedkamers en douches zijn weer beschikbaar, maar probeer het gebruik ervan te minimaliseren door thuis om te kleden.
  9. We houden een aanwezigheidslijst bij om snel bron- en contactinformatie beschikbaar te hebben voor als het toch misgaat.

Wees ervan bewust dat deze sport heel contactrijk is. Als je weer wekelijks samen gaat acrobatieken betekent dit in feite dat je de risico's van jou en je danspartner aan elkaar koppelt. Als je niet toevallig al in hetzelfde huishouden woont, dan maakt dit veel uit. Als de een dan graag nog bij een zieke oma langsgaat, maar de ander doet alsof Corona hem of haar allemaal niets kan schelen, dan heb je een probleem. Je zult samen de som van jullie risico's moeten beperken tot wat voor jullie aanvaardbaar is. We verwachten van jullie dat je dat als paar onderling bepreekt.

Bestuur en docenten Jumping Spectacles

Lessen bij Jumping Spectacles

Op 16 mei 2013 heeft RTV Utrecht opnames gemaakt van de gevorderdenles voor een item over bijzondere sporten in Utrecht.

2:06 min, 19 MB