Over de oorsprong van de Jumping Spectacles gaan vele verhalen rond. De meeste daarvan zijn niet te verifiëren. Dit is wat wij ervan weten.

In april 1985 startte Michael Koks, in die tijd tweevoudig Nederlands kampioen Rock ‘n’ Roll dansen, samen met Carin Termeer een cursus Acrobatisch Rock ‘n’ Roll dansen voor studenten. Er werd getraind in een zaaltje op de Bekkerstraat en hieruit vloeide dan ook de naam voort: “The Bekkerstreet Rockers” Al snel ontwikkelde er zich allerlei activiteiten naast de cursus en bovendien ontstond er meer en meer ontevredenheid over de toenmalige mogelijkheden voor de beoefening van het Acrobatisch Rock ‘n’ Roll dansen. De belangrijkste klachten waren dat er geen vrijheid bestond om Acrobatisch Rock ‘n’ Roll buiten het circuit van dansscholen te beoefenen en dat Acrobatisch Rock ‘n’ Roll niet werd benaderd als sport.

Op 5 juli 1988 werd dan ook de eerste studenten Rock ‘n’ Roll vereniging van Europa opgericht: Jumping Spectacles. De precieze betekenis van deze naam blijft tot op heden onduidelijk. Het zou misschien iets spectaculairs moeten inhouden, maar letterlijk vertaald betekent het “de springende brillen”!! Wellicht een verwijzing naar de doelgroep; de studenten (die immers vaak met brilletjes worden geassocieerd). Wat de diepere betekenis ook moge zijn, de oprichting was een feit! De reden daarvoor was in eerste instantie om de Acrobatisch Rock ‘n’ Roll danssport continuïteit te geven. Een tweede reden was om de Acrobatische danssport uit te dragen en de derde reden was om de gezelligheidsactiviteiten meer uit te kunnen bouwen.

Bij de oprichting van Jumping Spectacles is er van een aantal principes uitgegaan:

  • Belangrijker dan ieder resultaat is de weg die je bewandelt om er te komen (de trainingen zijn zwaar doch plezierig).
  • Love your neighbour (zie andere Rock ‘n’ Rollers niet zozeer als concurrent, maar als deelgenoten).
  • Waar een wil is, is een weg.
  • Omdat een enkeling misschien niet de beste is in de sport, betekent dat niet dat deze persoon geen toegevoegde waarde heeft.
  • Relaties, relaties, relaties (netwerken dus).

Principes die vandaag de dag gelukkig nog steeds gelden. Het elkaar helpen bij het oefenen van acrobatische figuren, het helpen bij het uitdenken van een choreografie, het uitwerken, etc. is uniek en lang niet zo vanzelfsprekend als je in eerste instantie misschien zou denken. Ook de Jumping Spectacles wedstrijden zijn wat dat betreft een goede afspiegeling van deze principes. Deze gaan namelijk in een ontspannen sfeer, waarbij er eerbied is voor elkaars prestaties. Weer zoiets wat niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt.

De vereniging groeide, evenals de belangstelling voor het Acrobatisch Rock ‘n’ Roll dansen als sport. Zo ontstonden er ook zusterverenigingen in Eindhoven (Footloose) en Groningen (Martini on the Rock). De groeiende belangstelling voor het Acrobatisch Rock ‘n’ Rollen resulteerde op 22 januari 1991 in de oprichting van de Acrobatische Dans Sport Bond Nederland (ADSBN). De overkoepelende organisatie van Rock ‘n’ Roll dansende verenigingen. Deze oprichting ontstond uit de behoefte van de Rock ‘n’ Roll paren om het accent te verleggen van concurrentie en publiekstevredenheid naar sportieve competitie en deelnemers-tevredenheid. Bovendien werd er gezocht naar erkenning als sport.

Jumping Spectacles groeide in de eerste jaren als een “Greased Lighting”; Beginnerscursussen met meer dan 20 paren waren heel gewoon! Daarna kwam de vereniging in wat rustiger vaarwater en vanaf 1995 ging het allemaal wat minder; kleine beginnersgroepen en weinig nieuwe leden. Iets waar niet alleen Jumping Spectacles mee te maken kreeg, maar wat alle verenigingen die aan Acrobatisch Rock ‘n’ Roll deden, overkwam. Gelukkig kwam Jumping Spectacles dit dieptepunt te boven al moeten we constateren dat de belangstellling voor het Acrobatisch Rock ‘n’ Rollen nog steeds niet heel erg groot is. Mede als gevolg van deze verminderde belangstelling in het Acrobatisch Rock ‘n’ Rollen in zijn algemeenheid, is er de laatste jaren weer meer toenadering en uitwisseling met de Rock ‘n’ Rollers van de NRRA (Nederlandse Rock ‘n’ Roll Associatie). Iets wat alleen maar toe te juichen is, want samen staan we sterk. Voor wat betreft Jumping Spectacles kunnen we heden ten dage gelukkig spreken van een kleine maar bloeiende vereniging. Een vereniging die nog aan alle kanten swingt!!!

Routebeschrijving

Het adres is Duurstedelaan 14A, 3525 AR Utrecht. Er is een beperkt aantal (gratis) parkeerplaatsen voor de deur.

Vanaf Utrecht Centraal buslijn 1 richting Hoograven, uitstappen op halte Karperstraat of buslijn 47 richting Houten NS, uitstappen op halte Constant Erzeijstraat. Vanaf Utrecht Lunetten neem je buslijn 10 richting Maarssen NS, uitstappen op halte 't Goylaan. Na aankomst is het 3 minuten lopen.

Als de buitendeur gesloten is, moet je aanbellen met de niet gemarkeerde bovenste bel.

Eenmaal binnen moet je links door de glazen deur en dan rechtsaf de trap op. Bovenaan weer rechtsaf en dan de eerste kleedkamerdeur rechts.

Klik hier voor een routebeschrijving naar onze zaal.